تخلفات ساختمانی

کاربری ملک
انواع ملک و نکاتی درباره کاربری ملک
8 آگوست 2019
توهین
توهین
12 آگوست 2019
Show all

تخلفات ساختمانی

تخلفات ساختمانی

تخلفات ساختمانی

پبشتر در مقاله انواع ملک و نکاتی درباره کاربری ملک در مورد کاربری اراضی و املاک توضیح داده شد. در این بخش می خواهیم به تخلفات ساختمانی و نحوه رسیدگی به آن ها بپردازیم.

تخلفات ساختمانی در چه مرجعی رسیدگی می‌شود؟

درخصوص اضافه‌ بنا که زائد بر مساحت درج‌شده در پروانه ساختمانی واقع شده و در محدوده استفاده از اراضی است، کمیسیون ماده ۱۰۰ می‌تواند در صورت عدم‌ضرورت، قلع اضافه‌بنا را با عنایت به موقعیت ملک از نظر مکانی، رأی به اخذ جریمه متناسب با نوع استفاده از فضای ایجادشده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی صادر و شهرداری را ملکف به وصول جریمه کند و در صورتی که جریمه‌شده از پرداخت جریمه خودداری کند، شهرداری را ملکف کرده است با ارجاع مجدد پرونده به کمسیون ماده ۱۰۰ صدور رأی تخریب را تقاضا کند که کمیسیون ماده ۱۰۰ در این مورد نسبت به صدور رأی تخریب اقدام مقتضی را به عمل خواهد آورد.

🔷تخلفات ساختمانی عدم احداث پارکینگ در کمیسیون ماده  ۱۰۰

 در خصوص عدم احداث پارکینگ یا غیرقابل استفاده بودن پارکینگ احداثی و همچنین عدم امکان برای اصلاح آن، کمیسیون ماده ۱۰۰ می‌تواند با توجه به موقعیت ملک و نیز نوع استفاده از فضای پارکینگ، رأی به اخذ جریمه صادر کند، اما اگر تبدیل مجدد فضا به پارکینگ امکان‌پذیر باشد، کمیسیون ماده ۱۰۰ نمی‌تواند رأی به اخذ جریمه صادر کند.

🔷تخلفات ساختمانی تجاوزبه معابر شهر و عدم رعایت اصول فنی

در خصوص تجاوز به معابر شهری، مالک موظف است در هنگام نوسازی بر اساس پروانه ساختمانی و طرح‌های مصوب، موارد اصلاحی را رعایت کرده و در صورتی که برخلاف پروانه ساختمانی یا بدون پروانه، تجاوزی در این مورد صورت پذیرد، شهرداری در این مورد مکلف است از ادامه عملیات ساختمانی جلوگیری و پرونده را به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارسال کند.

🔷تخلفات ساختمانی مهندس ناظر در کمیسیون ماده ۱۰۰

 در خصوص مهندس ناظر ساختمانی باید گفت: آن‌ها مکلفند نسبت به عملیات اجرایی ساختمان‌هایی که به مسئولیت آن‌ها احداث می‌شود از لحاظ درستی موارد ساختمانی با مشخصه‌های درج‌شده در پروانه و نقشه‌های ساختمانی و دیگر موارد به صورت مستمر نظارت داشته و در پایان کار درستی ساختمان با پروانه و نفشه‌ها و دیگر موارد را گواهی کنند و چنانچه مهندسین ناظر برخلاف واقع اقدام به صدور گواهی کنند یا اینکه تخلفات موجود را به‌موقع به شهرداری اعلام نکنند و نتیجتاً موضوع منتهی به طرح در کمیسیون ماده ۱۰۰ شود و مطابق با تبصره یک ماده ۱۰۰ قانون شهرداری منجر به صدور رأی به جریمه یا تخریب ساختمانی شود، شهرداری مکلف است مراتب را به سازمان نظام‌مهندسی اعلام کند.

🔷تخلفات ساختمانی احداث ساختمان مغایر با کاربری

در خصوص شهرداری‌ها، در شهر‌هایی که نقشه جامع شهر تهیه و تنظیم شده است، آن‌ها مکلفند مطابق ضوابط مذکوره در پروانه ساختمانی، نوع استفاده از ساختمان را قید و در صورتی که برخلاف موارد درج‌شده در پروانه ساختمانی، در منطقه غیرتجاری، محل کسب یا پیشه یا تجارت ساخته شود، شهرداری مورد را به کمیسیون ماده ۱۰۰ مطرح کند و کمیسیون ماده ۱۰۰ در صورت احراز تخلف مالک یا مستأجر، با تعیین مهلتی مناسب که نباید از ۲ ماه تجاوز کند، در مورد تعطیلی محل کسب یا پیشه یا تجارت ظرف مدت یک ماه اتخاذ تصمیم کند.

🔷تخلفات ساختمانی عدم استحکام بنا در کمیسیون ماده ۱۰۰

در خصوص عدم استحکام بنا از لحاظ فنی، کمیسیون ماده ۱۰۰ رأی به رفع نقص در یک دوره زمانی خاص می‌دهد و اگر سازه از لحاظ فنی قابل تحکیم و مقاوم‌سازی نباشد یا مالک در زمان تعیین‌شده نسبت به مقاوم‌سازی آن اقدامات لازم را به عمل نیاورد، کمیسیون ماده ۱۰۰ رأی به قلع و قمع بنا صادر می‌کند که به اجرا گذاشته می‌شود و کمیسیون ماده ۱۰۰ نمی‌تواند در چنین مواردی با صدور رأی نسبت به جریمه، موجبات وجود ساختمانی غیرمستحکم که موجب خطر است را فراهم کند و چنانچه در مورد گزارش عدم استحکام بنا فی‌مابین شهرداری و مالک اختلاف حاصل شود یا در زمانی که مهندس ناظر گزارش شهرداری مبنی بر عدم استحکام بنا را قبول نداشته باشد، مراتب به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع می‌شود.

🔷مرجع رسیدگی به اعتراض اشخاص در خصوص کمیسیون ماده ۱۰۰

 در خصوص آرای اصداری از کمیسیون ماده ۱۰۰، هرگاه شهرداری یا مالک یا قائم‌مقام او از تاریخ ابلاغ رای ظرف ۱۰ روز نسبت به آن رأی اعتراض کند، مرجع رسیدگی به اعتراض کمیسیون دیگر ماده ۱۰۰ خواهد بود که اعضای آن غیر از افرادی هستند که در صدور رأی قبلی شرکت داشته‌اند. رأی این کمیسیون قطعی است، اما در هر حال رأی قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است/منبع:ميزان

✅چکیده:

ثبت هبه‌ نامه الزامی است و درصورتی‌ که هبه به ثبت نرسیده باشد در هیچ‌ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد.

نمونه ای از دعاوی تخلفات ساختمانی در نیکان عدالت

چکیده:

صرف دیوارکشی به ارتفاع ۸۰ سانتی‏متر به منظور حفظ محصولات کشاورزی، تغییر کاربری نبوده و از شمول مصادیق عملیات ساختمانی ماده ۱۰۰ قانون شهرداری خارج می‌‏باشد.

🔹مستندات:

ماده ۱۰۰ قانون شهرداری

🔹تاریخ رای نهایی:

۱۳۹۱/۱۰/۲۷

🔹شماره رای نهایی: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۳۳۰۲۰۶۰

🔹مرجع صدور:

شعبه ۳۳ بدوی دیوان عدالت اداری

رای دیوان

درخصوص شکایت آقای (ع.ع.) با وکالت خانم (ز.ک.) به طرفیت شهرداری مبنی بر اعتراض به رأی شماره … مورخ … کمیسیون ماده صد قانون شهرداری، با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی و ملاحظه لایحه دفاعیه طرف شکایت که طی شماره… در دفتر شعبه به ثبت رسیده، همچنین روگرفت برابر با اصل دادنامه شماره … مورخ … صادره از شعبه محترم ۲۷ دیوان عدالت اداری و نظر به اینکه علی‏رغم تصریح در دادنامه فوق‏الذکر مبنی بر لزوم تحقیق در خصوص وضعیت ملک مورد نظر از حیث داخل یا خارج محدوده بودن، اقدامی از ناحیه کمیسیون هم‏عرض به عمل نیامده است، مضافاً اینکه صرف دیوارچینی به ارتفاع هشتاد سانتی‏متر و به منظور حفظ محصولات کشاورزی تغییر کاربری محسوب نگردیده و از مصادیق عملیات ساختمانی مشمول ماده صد قانون شهرداری خارج می‌‏باشد، علی‏ایحال با توجه به لزوم تبعیت مراجع غیر قضایی از آرا و تصمیمات قضایی، ضمن تشخیص موجه بودن شکایت، رأی معترض عنه نقض و رسیدگی مجدد با رعایت مفاد این دادنامه به کمیسیون هم‏عرض ارجاع می‌‏گردد. رأی صادره قطعی است.

برای اطلاعات بیشتر و پرسش هرگونه سوال در زمینه ددعاوی ملکی و تخلفات ساختمانی با مشاورین نیکان عدالت تماس بگیرید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *