مهریه

1 سپتامبر 2019
مهریه

ده نکته حقوقی در مورد مهریه

۱-مهریه مالی است که در هنگام عقد ازدواج مرد متعهد می شود به همسر (زوجه) خود بپردازد. این مال می تواند به صورت نقدی (وجه رایج […]